Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Oferujemy szeroko rozumiane doradztwo
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego firm.

Nasze doświadczenia obejmują wieloletnią pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz współpracę z firmami z sektorów reklamy internetowej, ochrony osób i mienia, zbrojeniowego, energetycznego, budowlanego i farmaceutycznego.

oferta

Z naszej strony na spotkaniu inicjującym współpracę biorą udział profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem pracy na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz ochroną osób i mienia, którzy zaproponują najlepsze rozwiązania dopasowane do profilu działalności Państwa przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy w zakresie ochrony danych osobowych oferujemy:

 1. audyt ochrony danych osobowych zawierający m.in. rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie oraz ustalenie czy konieczne jest powołanie Inspektora Ochrony Danych,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
 3. outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), czyli stały nadzór nad poprawnym wypełnianiem wszystkich obowiązków wynikających z przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, szkolenie pracowników oraz prowadzenie korespondencji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W ramach współpracy w zakresie ochrony informacji niejawnych oferujemy:

 1. audyt ochrony informacji niejawnych zawierający m.in. rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego przetwarzania informacji niejawnych w Państwa firmie oraz wytyczne dotyczące ustawowo wymaganego stałego nadzoru bezpieczeństwa i reagowania na naruszenia przestrzegania przepisów,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji ochrony informacji niejawnych obejmujące Plan ochrony informacji niejawnych, Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) oraz Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB)
 3. szkolenie pracowników.

W ramach współpracy w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oferujemy:

 1. przygotowanie wraz z Państwem katalogu spraw zaliczanych do tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie wewnętrznych przepisów związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy w zakresie ochrony osób i mienia oferujemy:

 1. początkowy audyt stanu ochrony osób i mienia w firmie w zakresie ochrony fizycznej i technicznej zawierający m. in. przegląd dokumentacji ochronnej, sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych oraz zastosowanych środków fizycznych i technicznych,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji ochrony osób i mienia,
 3. pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na ochronę osób i mienia oraz udział w negocjacjach z wykonawcami usług ochrony osób i mienia.

szkolenia

Proponujemy szkolenia zamknięte przygotowywane zgodnie z Państwa potrzebami. W ramach szkolenia może być przedstawiona problematyka:

Korzyści ze współpracy z nami to m.in.:

 • + minimalizujemy ryzyka związane z wypływem informacji z firmy,
 • + nasze usługi pozwalają stworzyć optymalne rozwiązania dla Państwa firmy,
 • + pracujemy na miejscu w siedzibie Państwa firmy, jesteśmy też dostępni telefonicznie oraz e-mailowo,
 • + funkcję Inspektora Ochrony Danych może pełnić doświadczony współpracownik,
 • + obsługujemy kontakty z UODO oraz innymi instytucjami rządowymi i samorządowymi.

kontakt

Naszym celem działania jest nie tylko zabezpieczenie Państwa interesu prawnego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ale również usprawnienie związanych z tym procesów, poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników firmy i klientów.

Mariusz Chojnowski

+48 669 190 881