Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Oferujemy szeroko rozumiane doradztwo
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego firm.

Nasze doświadczenia obejmują wieloletnią pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz współpracę z firmami z sektorów ochrony osób i mienia, zbrojeniowego, energetycznego, budowlanego i farmaceutycznego.

oferta

Z naszej strony na spotkaniu inicjującym współpracę biorą udział profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem pracy na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz ochroną osób i mienia, którzy zaproponują najlepsze rozwiązania dopasowane do profilu działalności Państwa przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy w zakresie ochrony danych osobowych oferujemy:

 1. audyt ochrony danych osobowych zawierający m.in. rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie oraz ustalenie zakresu pracy ABI,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji przetwarzania danych osobowych obejmujące politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz wymagane rejestry,
 3. outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli stały nadzór nad poprawnym wypełnianiem wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, szkolenie pracowników oraz prowadzenie korespondencji z GIODO.

W ramach współpracy w zakresie ochrony informacji niejawnych oferujemy:

 1. audyt ochrony informacji niejawnych zawierający m.in. rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego przetwarzania informacji niejawnych w Państwa firmie oraz wytyczne dotyczące ustawowo wymaganego stałego nadzoru bezpieczeństwa i reagowania na naruszenia przestrzegania przepisów,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji ochrony informacji niejawnych obejmujące Plan ochrony informacji niejawnych, Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) oraz Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB)
 3. outsourcing funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych obejmujący m. in. stały nadzór nad poprawnym wypełnianiem wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz szkolenie pracowników.

W ramach współpracy w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oferujemy:

 1. przygotowanie wraz z Państwem katalogu spraw zaliczanych do tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie wewnętrznych przepisów związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy w zakresie ochrony osób i mienia oferujemy:

 1. początkowy audyt stanu ochrony osób i mienia w firmie w zakresie ochrony fizycznej i technicznej zawierający m. in. przegląd dokumentacji ochronnej, sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych oraz zastosowanych środków fizycznych i technicznych,
 2. przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji ochrony osób i mienia,
 3. pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na ochronę osób i mienia oraz udział w negocjacjach z wykonawcami usług ochrony osób i mienia.

szkolenia

Proponujemy szkolenia zamknięte przygotowywane zgodnie z Państwa potrzebami. W ramach szkolenia może być przedstawiona problematyka:

Korzyści ze współpracy z nami to m.in.:

 • + minimalizujemy ryzyka związane z wypływem informacji z firmy,
 • + nasze usługi pozwalają stworzyć optymalne rozwiązania dla Państwa firmy,
 • + pracujemy na miejscu w siedzibie Państwa firmy, jesteśmy też dostępni telefonicznie oraz e-mailowo,
 • + funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może pełnić doświadczony współpracownik,
 • + obsługujemy kontakty z GIODO, ABW oraz innymi instytucjami rządowymi i samorządowymi.

kontakt

Naszym celem działania jest nie tylko zabezpieczenie Państwa interesu prawnego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego ale również usprawnienie związanych z tym procesów, poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników firmy i klientów.

Mariusz Chojnowski

+48 669 190 881